Friday, September 23, 2016

Скифийн амьтан шүтлэгийн сонгодог чиг хандлаг


Ер нь Евразид Сак болон Скифийн амьтан шүтлэгийн сонгодог чиг хандлаг нь ихэд нийтлэг ба Алтайн бие хэсгийн овог аймаг бүрт сүр хүчний бэлгэдлээр ялгаатай. Жишээлбэл: Алтайд бараар төсөөлдөг бол Чоноор өрнө зүгийн уулын бүсийнхэн... хар тэнгисийн умард бүсийнхэн Грек болон дундад Азийн соёлын нөлөөгөөр Арсланг шүтэх болсон байна. Дундад азид тэмээ, баавгай, сарлаг болон эвэртэн амьтдыг эрхэмлэж байхад түүнээс өрнө тийш болох тусам буга, хандгай болон хонь, ямааг дүрсэлж зурах хандлага давамгайлж харагддаг. Гэхдээ эдгээр газар зүйн бүслэлт соёл бүр өөр хооронд нийтлэг дүр ажиглагдах хэдий ч морь, бүргэд, үхэр болон хагас хүн, хагас амьтны дүрийг эрхэмлэж үзэх грифон (грек. grýphōn) загварчлал илүүтэйгээр ажиглагдсан.

09.24.16

ЭВЭРТЭЙ ЗОНУУДЫН УЧИР


ЭВЭРТЭЙ ЗОНУУДЫН УЧИР
1949 онд малтсан Алтайн Пазырыкын 5-р булшнаас (МЭӨ 252-238) үед холбогдох Зээгт наамлын аргаар урласан хивс гарсан байна. Хивсний чимэглэлд тэргүүн дээрээ эвэртэй хүнийг домгийн дүрт шувууны хамт дүрсэлсэн байдаг нь түүнийг “Бугын эвэрт хүн” хэмээн нэрлэсэн байна. Эртний овог аймгууд өөрсдийн толгойлогчийг эвэр зүүлгэж дүрсэлсэн нь хаан хүний эрх мэдлийн титэмтэй эн сацуу дүрслэгдэж байгаа нь археологи болон эртний түүхийн мэдээнд энэ мэт баримт, өнцөг бүрээс гарч ирсээр байна. Иймийн учир эвэртэн ван, эвэртэн туурайтан дарга нарын тухай нийтлэг сурвалжийн хэрэглэгдэхүүн, судалгааны эх сурвалжуудаар нэг нь нөгөөгөө баталж байгаа юм.

09.24.16

Ижий шүтээн

Археологичид Төв Анатолийн нутаг дэх Чаталхюк суурингаас сонирхолтой дурсгал олжээ. Тус дурсгал нь үзэгдэх байдлаасаа эмэгтэй хүний дүрстэй ижил бөгөөд балар цагийн үед эртний хүмүүс илэрхий эхийн эрхт ёстой хамааралтай шүтээн, сахиус шүтдэг болохыг төвөггүй мэдэж болмоор баримт болно. Ер нь яг үүнтэй ижил эртний дурсгалууд газар бүр олдсоныг тэмдэглэх нь зүйн хэрэг. Энэ төрлийн дурсгалуудын дийлэнх нь эхийг шүтэх ёстой хамааралтай байдгийг эрдэмтэд хэдийн баталсан. Чаталхюкт олдсон энэ дурсгал мөн л ижил эргэлзээгүй эртний эх шүтлэгтэй холбоотой бүс нутгийн нэг болохыг илэрхийлж байна. 

Чаталхюк нь ойролцоогоор 5500-8000 жилийн үед хамаарах дэлхий дээрх хамгийн анхны гэж хэлж болохуйц хотжилтын суурь тавигдсан газар гэж үздэгээрээ 2012 онд ЮНЕСКО-ийн өвд бичигдсэн ажээ.
09.24.16

Френологи гэдэг нь "pseudoscience" буюу шинжлэх ухааны өмнөх үеийн ойлголт бөгөөд гол санаа нь хүний зан чанар, авир төрх нь толгойд байдаг гэсэн ...


Various forms of divination have used various objects or phenomena to study signs as portents of things to come. Some of these were based in the external world as for instance the study of weather patterns, the position of heavenly bodies or even the observation of animals and other creatures. Often a few forms of divination would be based on the subject’s own body or physical traits and to this belongs the type of divination known as onychomancy.

Onychomancy - Predicting the Future from the Fingernails of a Person
by kalyani10 | in 

Various forms of divination have used various objects or phenomena to study signs as portents of things to come. Some of these were based in the external world as for instance the study of weather patterns, the position of heavenly bodies or even the observation of animals and other creatures. Often a few forms of divination would be based on the subject’s own body or physical traits and to this belongs the type of divination known as onychomancy.

Onychomancy is a form of divination that uses the fingernails of a person to interpret his/her personality and also to provide inkling to what is going to happen to him/her in future. The term is derived from ancient Greek where onychos means fingernails and manteia refers to divination. According to the most common practice of onychomancy, the seer would examine a person’s fingernails for shape, color, marking and any other unusual features and then interpret each of these aspects as clues to his or her personality. It was also thought that the markings on fingernails could also presage events of the future. The fingers where symbols appeared supposedly indicated the nature of the coming events, while the location of the symbols on the nail allows to date them. The higher the symbol is situated on the nail, it was believed that the sooner the events were going to take place.

Though onychomancy depended on various cultures following various systems of interpretations, some of them were more or less common in the way Shape of fingernails and general appearance are used to ascertain character. Thus for instance Greedy people will have crooked fingernails and if they are raised in the middle it is taken as a sign of an early death. The shape of the half moon on your fingernails at the base, are an indicator of longevity, the bigger the moon the longer the life.

Click here to get a psychic reading at Oranum.

Indeed fingernails also made for certain predictions if a person dreamed about them in his/her sleep. Thus dreams of Long fingernails were seen as a sign of difficulties in the dreamer’s relationship, while short ones indicated the arrival of an unexpected gift . If a person dreamt of biting his/her nails, especially to the quick, it could be a warning to go to a doctor as soon as possible. Likewise if a person dreamt of polishing his/her nails, it was seen as a warning against impulsive behaviors but filing them indicated accomplishments achieved through one’s own efforts. Cutting your fingernails in a dream was a sign of prestige and advancement but bending them back painfully symbolized a difficult time coming up ahead that could last for a couple of months.

The appearance of certain marks or white spots could also hold certain meanings in more popular forms of onychomancy. Most often white spots on the fingernails were regarded as a sign of good fortune. In Germany it was believed that the number of white spots on a person’s nails indicated the years left to live. In Great Britain a white spot on the pointer finger indicated a new friend and one on the middle finger predicts a new enemy. Similarly the appearance of a white spot on the ring finger would presage the arrival or money or new love and that on the little finger would indicate that a journey was on the cards. In fact a popular ditty also exists as a way of remembering the interpretations, "A friend, a foe, money to come, a journey to go." finally a white spot on the thumb would foretell the probable receipt of a gift. However Black spots were seen as a sign of bad luck or misfortune and yellow specks warn of a death.

Popular versions of onychomancy have survived as superstitions about fingernails in many places and cultures. Thus A woman who is able to cut her right hand fingernails with her left hand, is supposed to have the upper hand in her marriage. In many cultures, people are still forbidden to cut a baby's fingernails or bite them off upon the belief that the child will then grow up to be a thief. In Japan girls are discouraged from nail-biting by the warning of difficult births. Then again in many cultures, it is considered to very unlucky to cut finger nails on certain days of the week.

One reason why so many folklores and superstitions appear to be based on fingernails is perhaps that they were seen as curious parts of the body in primitive times – something which was part of the body and could yet be separated or cut off without any apparent discomfort. This gave the fingernail an almost magical quality and indeed fingernail clippings feature in many occult practices from around the world. The use of fingernail clippings in black magic spells would ensure that the spell affected the right person. On the other side, fingernails were also utilized in healing rituals with the clippings from the person who was ill, either burned or buried. In this way it was hoped that the illness would also be destroyed and the patient get better.

The association of fingernails to the personality and fortunes of a person as underlined by onychomancy may not be such a fanciful idea after all, considering that medical practitioners consider the appearance of fingernails an important indicator of a person’s health. Fingernails, which can grow up to a millimeter a week, are composed of layers of protein, sulphur and keratin. Problems with fingernails can indicate an illness, nutritional problem or disorder occurring in a person’s body and can often be the first indication that there is a problem. If the whole nail is white it could mean kidney, liver disorders or anemia.
Yellowed nails can also indicate liver issues, diabetes, respiratory and lymphatic problems. Nails that are quite dark can indicate a Vitamin B12 deficiency but brittle nails can show iron deficiency or thyroid problems. Red at the bottom of the nail can be a sign of a connective tissue disorder. If the nails are brittle, soft, with no shine or half moon, it can be an indicator of hyperthyroidism. Then again ridges on the nail can also indicate a thyroid problem or an infection. Fingernails that are too thick could indicate a circulation problem in a person’s vascular system and if the nails beds are deep and blue it can be a sign of pulmonary obstruction or emphysema. Though all clues relating to the nails should be taken in conjunction with other bodily symptoms and only be diagnosed by a certified doctor, there is little doubt that the ancient practice of onychomancy survives, albeit to a different purpose.Wednesday, September 14, 2016

Нэн эртний онго сүлд тахих үзэгдлийн хөдлөшгүй баримтын нэг бол 10,000 жилийн үед хамаарах Альтамира (исп. Cueva de Altamira) агуй юм.


Альтамира (исп. Cueva de Altamira) агуйн зураг
Хойд Цэнхэрийн агуйн зураг

Нэн эртний онго сүлд тахих үзэгдлийн хөдлөшгүй баримтын нэг бол 10,000 жилийн үед хамаарах Альтамира (исп. Cueva de Altamira) агуй юм. Агуйд дүрслэх эртний урлагийн гайхамшигууд бол анхны “эргэл мөргөл”-ийн сүг дүрс шүтлэгийн сонгодог илрэл болно. Хүн төрөлхтөний хамгийн урт үргэлжилсэн чулуун зэвсгийн эрин үеийн Альтамира агуйн талаарх сэтгэл хөдөлгөсөн энэхүү киног үзээрэй.https://vk.com/app1903969#film79149 Дашрамд Ховд аймгийн Манхан сумын нутаг дахь “Хойд цэнхэр”-ийн агуйн хаданд улаан зосоор зурсан амьтдын зургийг О. Намнандорж 1954 онд олж анх судалгааны эргэлтэнд оруулсан байдаг. Эртний палеолитын үеийн дурсгалууд өөр хоорондоо сэтгэлгээ болон ерөнхий зүй тогтолоороо ижилхэн. Хадны зургийн дурсгал бүр хүн иргэншиж оршин сууж байсны баталгаа болох бөгөөд балар үеийн нийгмийн амьдрал хэрхэн ямар онцлог зүйлийг дамжиж ирсэн талаарх дүрст мэдээллийг авч болдог.
Аав охин хоёрын гайхамшигтай яриа.
Киноны хэсэг...


09.15.16

Tuesday, September 6, 2016

Үлэмж биет Нефилимчүүд үнэхээр байсан болоод ийм том хөлний ул мөр үлдээсэн гэж үү?.Үлэмж биет Нефилимчүүд үнэхээр байсан болоод ийм том хөлний ул мөр үлдээсэн гэж үү?. Эрт цагийн баатарлаг, дайнч тэнгэрийн орны эрс газрын бүсгүйчүүдтэй сууж байсныг батлах л үлдэх шив. Хуучин гэрээ болон адармаатай маш олон судар бичгүүдэд дурдах үлгэр, домгийн аварга биетнүүдийн үйлс хэргийн талаар барим тавим өгүүлэх нь бий. Гэхдээ домог бол домог. Харин энэхүү зураг дээрх эргэлзээтэй этгээд хачин дурсгалыг баруун өмнөд Хятадаас олсон гэнэ. Ийм ер бусын forbidden Archaeological object-уудын талаарх маш олон тооны баримтууд цахимаар зөндөө л байна. Алийг нь үнэн, хэн нь худал залаад байгааг итгэхэд бэрх. Доорх холбоосоор ороод сонирхолтой бичлэгүүдийг үзнэ үү. 290-200 сая жилийн тэртээх хурдас, чулуулаг дээр орчин үеийн хүнийх шиг тавхайн мөрны тамга хээв нэг харагдана. Хүн гэдэг амьтан хэлбэр дүрсээ олох гэж Рамапитек хэмээх доод мичин төрлөөс хөгжихдөө даруй 6 сая жилийг зүсэн бүрийн хэлбэрт шилжиж өдгөөг хүрсэн. 6 сая жил бол 290 сая жилийн хажууд бол маш ахар хугацаа юм шүү дээ. Чухам энэ баримт, тоонд итгэх юм бол орчин үеийн ШУ-ны судалгаанд дахин нэг боть нэмэх нь дамжиггүй. Чингэхлээр "Туйлын үнэн байхгүй ээ" гэж дахин бодлоо.
09.07.16

Tuesday, August 30, 2016

“Хүн төрөлхтний түүхэн хөгжил хамгийн урт удаан үргэлжилсэн үе бол “Чулуун зэвсгийн эрин” үе юм.

“Хүн төрөлхтний түүхэн хөгжил хамгийн урт удаан үргэлжилсэн үе бол “Чулуун зэвсгийн эрин” үе юм. Энэ үед эртний хүмүүсийн анхны бэлгэдэл зүй ухамсар, сэтгэхүйн нийлэгжих үйл явцын үр дүнд шинэ зүйлийг сэтгэхүйн баримжаа гоо зүйн суурь дээр хөгжиж байв”. Байгалийн унаган байдал нь хэзээнээс хүмүүсийн гоо зүйн мэдрэмжийг өдөөж байсан боловч хүнд адгуус амьтны дүр төрх, байр байдлыг ахуйн хэрэгцээний шаардлагаар танин мэдэх тэмүүлэл нь амьдралыг ухаарах зорилготой давхар сүлэлдэж байв. Тодруулбал: Эртний хүмүүс агуйн хана туурга дээр эрээчиж, сараачих дүрсийг хий хоосон зүйлээс ургуулж бүтээгүй ба харин дүрслэн зурах тэдгээр нь гоо зүй болоод хүрээлэн буй орчныг илүү нарийн танин мэдэх зөн билгийн шинжтэй байв. Эл бүгдийн үр дүнд нь овгийн байгууллын үеийн сүсэг бишрэлийн хэлбэрүүд үүс ч бий болсныг өлхөн харж болно.

Эртний Pliestocene эрин 1.5-1 сая жил, Африк ази ба Европод байсан hominin–уудын тархи нь илүү хөгжсөнөөр сайтар боловсруулсан чулуун зэвсэг хийж байжээ. Энэхүү үйлдвэрлэл нь хүн судлалын ангилал зүйд шинэ homo-г багтаах хүрэлцэхүйц их үнэ цэнэтэй олдвор болсон юм. Homo erectus бий болсноор хүний өвөг цэх босоо явж алхдагийг нээсэн явдлаараа үнэ цэнэтэй.


Хүний анатомын ерөнхий хэлвэр хувьслын явцад алгуур өөрчлөгдсөөр байжээ. Энэ зурагт дүрсэлсэн хүн бодгалын гурван араг яснуудын голынх нь Австралопитек Афаренсис харин зүүн талд буй нь Хомо Еректус, баруун гар талынх нь Хомо Сапиенс буюу өөрөөр хэлбэл Орчин үеийн хүн. Хомо Еректус, Орчин үеийн хүн хоёр нь Австралопитек Афаренсис-аас илэрхий өндөр. Тэдний толгойн хэмжээ нь Орчин үеийн хүнээс илт ялгаатай харагдаж байна. Учир нь Орчин үеийн хүмүүс хөгжлийн хувьд өнөө цагийн хэв шинжийг илэрхийлж байхад Хомо Еректусын тархины нүүрний хэсэг нилээд ялгаатай харагдаж байна. 

Сонирхуулхад Афарын хүн (LUCY) нь сүүлийн үеийн судалгаагаар модноос унаж бэртэн улмаар насан эцэслэсэн гэх шум сонсогдоод байгаа.

08.31.16